Znajdź nas

Fundacja Strefa Inspiracji i Rozwoju

Adres
ul. Szkolna 1
99-100 Łęczyca

 

W związku z realizacją projektu „Pozamiejskie Centrum Arte i Hortiterapii” zapraszamy chętnych seniorów do włączenia się w naszą inicjatywę.

W ramach projektu dla 8-osobowych grup młodzieży zaplanowano realizację warsztatów z zakresu arteterapii oraz warsztaty z zakresu hortiterapii. Celem warsztatów jest nawiązanie komunikacji z młodzieży ze społecznością poprzez działania artystyczne oraz budowanie wsparcia społecznego.

Dopełnienie grup poprzez udział seniorów będzie działaniem dla dialogu między pokoleniowego. Wierzymy, że seniorzy uczestników swoją wiedzą, radą i doświadczeniem zarówno w modułach artystycznych oraz ogrodniczym.

Rekrutacja trwa od 6 do 19 września!

Warsztaty w ramach projektu będą realizowane do końca roku 2021. Orientacyjnie warsztaty będą trwały ok. 2 miesięcy dla każdej z grup.

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń poprzez:

* Liczba miejsc jest ograniczona! W przypadku większej liczny chętnych zostaną utworzone listy rezerwowe.

Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywa­telskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

www.niw.gov.pl

#FIO #arteterapia #hortiterapia #PozamiejskieCentrumArteiHortiterapii #StrefaInspiracjiIRozwoju #SIiR


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.