Znajdź nas

Fundacja Strefa Inspiracji i Rozwoju

Adres
ul. Szkolna 1
99-100 Łęczyca

 

Hear my voice!

Czas trwania: 01-08-2018 / 30-11-2018

Partner: Group Humanity Szwecja

Młodzi ludzie zgromadzili 36 zapalonych osób w wieku 18 – 30 z 2 krajów (Polska, Szwecja), gotowych stworzyć widowisko teatralne w języku migowym o ewolucji ich praw we własnych krajach, o demokracji, solidarności, o wspólnych wartościach, o tym co ważne dla Głuchych.

Cele projektu:

  • ochrona godności praw człowieka
  • włączenie społeczne osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie dyskryminacji
  • ukształtowanie postaw proeuropejskich: solidarność, demokracja, tolerancja, poszanowanie słabszej jednostki
  • wzmocnienie przynależności europejskiej
  • integracja europejska (osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi)
  • wzrost świadomości międzykulturowej (z naciskiem na kulturę języka migowego)

Rezultaty:

przedstawienie „Usłysz mój głos!”, wideoadaptacja przedstawienia; włączenie społeczne osób głuchych w życie kulturalne i społeczne, wzrost umiejętności komunikacyjnych, nabycie umiejętności posługiwania się PJM, SJM i IS, ukształtowanie postawy tolerancji i poszanowania praw człowieka, zwiększona aktywność młodzieży w życiu społecznym i kulturalnym, uwrażliwienie społeczne, zacieśnienie współpracy międzynarodowej.

Projekt współfinansowany ze środków program Unii Europejskiej Erasmus+.