Find us

Fundacja Strefa Inspiracji i Rozwoju

Address
Szkolna Street 1
99-100 Łęczyca

 

Kolejne nasze spotkanie z cyklu Active Youth odbyło się 5 stycznia 2022 roku w SAN w Łodzi. Oprócz ćwiczeń motywacyjnych, typowo integrujących, zgromadzona młodzież podjęła dyskusję na temat inicjatywy dedykowanej osobom niepełnosprawnym czy z mniejszymi szansami, których ograniczenia z reguły wykluczają je z uczestnictwa w takich programach.

Młodzież poruszyła kwestię włączenia grup z mniejszymi szansami w warsztaty służące uświadamianiu w zakresie przetwarzania wtórnego odpadów oraz zmiany stylu życia w duchu zrównoważonego rozwoju.