Find us

Fundacja Strefa Inspiracji i Rozwoju

Address
Szkolna Street 1
99-100 Łęczyca

 

Czas trwania: 01/01/2022 – 30/06/2022

Partnerzy

 • Strefa Inspiracji I Rozwoju, Polska
 • MyArtist Koin.S.Ep., Grecja
 • EFTOPIA LTD, Cypr
 • COLORIZE, Łotwa

Uczestnicy

Młodzież uczestnicząca w projekcie to 32 osoby z 4 krajów Europy: Polski, Cypru, Grecji i Łotwy. W projekcie wezmą udział 8-osobowe grupy z każdego z krajów partnerskich, w tym 1 lider w każdego kraju.

Cele:

 • podniesienie świadomości kulturowej w zakresie sztuki cyfrowej obywateli Europy
 • podniesienie świadomości międzykulturowej poprzez integrację europejską
 • szerzenie zasad tolerancji oraz szacunku wobec każdego człowieka, w tym osób niepełnosprawnych
 • zacieśnienie spójności europejskiej
 • wymiana wiedzy, doświadczeń i umiejętności wśród uczestników projektu
 • promowanie włączenia społecznego w obszarze szeroko pojętej sztuki poprzez partycypację w przedsięwzięciu młodzieży o specjalnych potrzebach

Wspólna wymiana młodzieży ma służyć zobrazowaniu perspektywy przyszłości okiem młodego artysty w każdym aspekcie naszego życia – społecznym i zawodowym, ekologicznym, czy relacji międzyludzkich w postaci cyfrowych obrazów oraz murali w przestrzeni miejskiej.

Rezultaty:

 • 32 obrazy cyfrowe
 • 3 murale w przestrzeni publicznej (każdy w innej kategorii tematycznej)
 • co najmniej 1 obiekt w przestrzeni miejskiej podlegający transformacji na potrzeby przykładu marketingu ambientowego
 • E-wystawa

Źródło finansowania:

Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+