Find us

Fundacja Strefa Inspiracji i Rozwoju

Address
Szkolna Street 1
99-100 Łęczyca

 

Czas trwania: 01/06/2022 – 31/10/2022

Partnerzy

 • Foundation Zone of Inspiration and  Development, Polska
 • Nodibinājums Radošā apvienība “Colorize”, Łotwa
 • Asociatia Comunitatilor Interculturale, Rumunia
 • KOINONIKI ENSOMATOSI – ASTIKI MI KERDOSKOPIKI ETAIREIA, Grecja

Uczestnicy

W wymianie młodzieży weźmie udział 32 reprezentantów młodzieży (po 8 osób z każdego kraju: Polski, Łotwy, Rumunii, Grecji), w tym 4 liderów grup oraz cztery osoby towarzyszące ze względu na niepełnosprawność uczestników. W projekcie wezmą także udział osoby o mniejszych szansach z problemami zdrowotnymi.

Cele:

 • rozwijanie pasji i zainteresowań uczestników poprzez atrakcyjne warsztaty artystyczne w duchu zrównoważonego rozwoju
 • wzrost świadomości międzykulturowej i ekologicznej
 • wzmocnienie spójności europejskiej
 • ochrona praw i wolności człowieka
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 • promocja idei wolontariatu grupowego i indywidualnego zgodna z ideą wolontariatu koleżeńskiego

Rezultaty:

 • 32 “skarby” (będące efektem przetworzenia odpadów)
 • 32 certyfikaty Youthpass
 • 1 e-wystawa

Pozostałe rezultaty (miękkie):

 • wzrost umiejętności komunikacyjnych, w tym językowych wśród ucz. projektu
 • wzrost świadomości i zrozumienia wobec innych kultur
 • wzmocnienie proeuropejskich, aktywnych postaw obywatelskich tj. tolerancja czy poszanowanie godności drugiego człowieka, w tym jego “inności”
 • wzrost samooceny, samoświadomości zwłaszcza wśród osób o specjalnych potrzebach
 • wzmocnienie inteligencji emocjonalnej przejawiającej się w zwiększonej empatii w stosunku do innych ludzi
 • wzrost umiejęności TIK wśród osób z grup marginalizowanych
 • ukształtowanie i wzmocnienie trwałych postaw proekologicznych, co zaskutkuje zmianą stylu życia i zwiększoną świadomością w tym zakresie

Źródło finansowania:

Współfinansowano ze środków Unii Europejskiej.