Znajdź nas

Fundacja Strefa Inspiracji i Rozwoju

Adres
ul. Szkolna 1
99-100 Łęczyca

 

Okres realizacji: 1.06.2020 – 31.03.2021

Partnerzy:

 1. Empirical School – Czechy, www.scholaempirica.org,
 2. Stowarzyszenie Ekologiczne Zielony Pas – Węgry, www.zoldovezet.info,
 3. Stowarzyszenie SYTEV (Słowacka Młodzież na rzecz Podróżowania, Edukacji i Wolontariatu) – Słowacja, www.sytev.sk.

Potrzeba realizacji projektu

Prawie wszystkie kraje na świecie obiecały polepszyć stan naszej planety i jakość życia swoich obywateli do 2030 roku, zobowiązując się do realizacji 17 celów zrównoważonego rozwoju określonych przez ONZ w roku 2015. Wszyscy nadal mamy wiele do zrobienia w tym zakresie. Kraje V4 stoją w obliczu: gospodarki odpadami i gospodarki wodnej, ochrony przyrody, zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu. Ponadto, świadomość ekologiczna wśród społeczeństwa jest niska. Aby to zmienić, wysiłki podejmowane przez rządy muszą byd uzupełnione eko-edukacją, która powinna rozpocząć się już w dzieciństwie, dzięki czemu możemy zmniejszyd zagrożenie katastrofami ekologicznymi w naszym regionie i przybliżyć nas do celów ONZ. Nauczyciele chcą włączyć zajęcia ekologiczne do programu nauczania i uczyć małe dzieci w przedszkolach o ekologii i zrównoważonym rozwoju. Aby to zrobić potrzebują narzędzi i pomysłów, a nasz projekt odpowiada na tę potrzebę.

Działania

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

 • stworzenie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli przedszkolnych i wychowawców wczesnoszkolnych z praktycznymi ćwiczeniami ekologicznymi dla dzieci zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, w tym prostej metodologii i przykładowych scenariuszy lekcji,
 • stworzenie 5 komiksów poświęconych:
 • gospodarce odpadami i segregacji,
 • zapobieganiu głodowi i odpowiedzialnej konsumpcji,
 • czystej energii,
 • ochronie przyrody,
 • globalnej zmianie klimatu i życiu pod wodą.

Komiksy będą zawierały te same trzy pozytywne postaci, z którymi dzieci będą mogły się identyfikować,

 • przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli i wychowawców wczesnoszkolnych zawierającego wytyczne/rozwiązania/propozycje oparte na komiksie, które można włączyć do programu nauczania w przedszkolach,
 • stworzenie e-komiksu – komiks w wersji elektronicznej, szeroko dostępny online, zawierający tłumaczenie na poszczególne języki partnerów,
 • przygotowanie audiodeskrypcji – komiks dedykowany dzieciom niewidomym i niedowidzącym w celu podniesienia ich świadomości ekologicznej i wiedzy.

Grupy docelowe:

 • nauczyciele, wysoce zmotywowani i zainteresowani edukacją ekologiczną, 50 z każdego kraju V4,
 • przedszkolaki w wieku 3-6 lat, 400 z każdego kraju V4,
 • przedszkola zainteresowane ekologią, 10 z każdego kraju V4.

Strona projektu: https://www.facebook.com/superhero.eco

Strona naszej organizacji:

Fundacja Strefa Inspiracji i Rozwoju, fb.me/InspiracjiiRozwojuStrefa

Zachęcamy do oznaczania nas używając nazwy: @superhero.eco

Źródło finansowania

Projekt „ECO Superhero” jest współfinansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego  www.visegradfund.org