Znajdź nas

Fundacja Strefa Inspiracji i Rozwoju

Adres
ul. Szkolna 1
99-100 Łęczyca

 

Czas trwania projektu: 1.05.2023 – 31.12.2023

Projekt pn. “Rodzina Emocji” był adresowany do 16 młodych osób w przedziale wiekowym 11-19 lat, wraz z 16 osobami dorosłymi sprawującymi pieczę wychowawczą. Z uwagi na aspekt międzypokoleniowy zaplanowanych działań, do udziału zaangażowanych zostało również 8 seniorów, służących radą oraz wsparciem.

Cele projektu obejmowały wsparcie dzieci i młodzieży oraz ich rodzin poprzez cykl pro-rodzinnych warsztatów kreatywnych z zakresu arteterapii, a także hortiterapii. Obie te metody terapeutyczne mają potwierdzone pozytywne działanie na tle psychospołecznym, wspomagają ekspresję pozytywnych emocji oraz stymulują więzi międzypokoleniowe. Znaczna część projektu poświęcona była również warsztatom teatralnym, z naciskiem na integrację młodzieży z dorosłymi/opiekunami.

Projekt zakładał utworzenie dwóch grup 8-osobowych, które w ramach podzielonych na moduły działań wykonały prace ręczne (makrama, decoupage itd.), zaangażowały się w zajęcia teatralne oraz utworzyły miniogrody kwietne.

Zwieńczeniem starań uczestników była e-galeria prezentująca efekty warsztatów z podziałem na kategorie sztuk artystycznych. Ponadto, prace opatrzone zostały stosownym opisem czy motywującym cytatem.

Dzięki uczestnictwie w projekcie młodzież zyskała umiejętności twarde (praca z roślinami, tworzenie rękodzieł itd.), jak również wzbogaciła swój zasób umiejętności miękkich (praca w grupie, komunikacja, myślenie abstrakcyjne itd.). Dzieląc się zyskaną wiedzą z rówieśnikami pozytywnie wpłyną na funkcjonowanie społeczności, a być może również zainteresują większą liczbę osób tematem wolontariatu.

Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywa­telskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

www.niw.gov.pl

Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywa­telskich NOWEFIO na lata 2021-2030
Rodzina Emocji
Dofinansowanie: 65 000,00 zł
Całkowita wartość: 72 000,00 zł