Znajdź nas

Fundacja Strefa Inspiracji i Rozwoju

Adres
ul. Szkolna 1
99-100 Łęczyca

 

Czas trwania projektu: 1.05.2023 – 31.12.2023

Projekt jest adresowany do 16 młodych osób w przedziale wiekowym 11-19 lat, wraz z 16 osobami dorosłymi sprawującymi pieczę wychowawczą. Z uwagi na aspekt międzypokoleniowy zaplanowanych działań, do udziału zaangażowanych zostanie również 8 seniorów, służących radą oraz wsparciem.

Cele projektu obejmują wsparcie dzieci i młodzieży oraz ich rodzin poprzez cykl pro-rodzinnych warsztatów kreatywnych z zakresu arteterapii, a także hortiterapii. Obie te metody terapeutyczne mają potwierdzone pozytywne działanie na tle psychospołecznym, wspomagają ekspresję pozytywnych emocji oraz stymulują więzi międzypokoleniowe. Znaczna część projektu poświęcona zostanie również warsztatom teatralnym, z naciskiem na integrację młodzieży z dorosłymi/opiekunami.

Projekt zakłada utworzenie 2 grup 8-osobowych, które w ramach podzielonych na moduły działań wykonają prace ręczne (makrama, decoupage itd.), zaangażują się w zajęcia teatralne oraz utworzą ogrody kwietne.

Zwieńczeniem starań uczestników będzie e-galeria prezentująca efekty warsztatów z podziałem na kategorie sztuk artystycznych. Ponadto każda z prac opatrzona będzie stosownym opisem, informacją o autorze czy inspiracjach.

Dzięki uczestnictwie w projekcie młodzież zyska umiejętności twarde (praca z roślinami, tworzenie rękodzieł itd.) jak również wzbogaci swój zasób umiejętności miękkich (praca w grupie, komunikacja, myślenie abstrakcyjne itd.). Dzieląc się zyskaną wiedzą z rówieśnikami pozytywnie wpłyną na funkcjonowanie społeczności, a być może również zainteresują większą liczbę osób tematem wolontariatu.

Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywa­telskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

www.niw.gov.pl