Znajdź nas

Fundacja Strefa Inspiracji i Rozwoju

Adres
ul. Szkolna 1
99-100 Łęczyca

 

Peer Empowerment Programme for Achievement of Migrant Women

PEPA to projekt mający na celu szkolenie kobiet-migrantek, poprzez umożliwienie im wspierania  innych kobiet w nauce i działaniach społecznych, jak również bycia wolontariuszkami w swojej społeczności. Oprócz tego, że projekt przyniesie korzyść wszystkim kobietom-migrantkom, jest kierowany szczególnie dla tych, które mają niższe wykształcenie, dochody, są społecznie wyizolowane lub żyją w niesprzyjających warunkach.

Okres realizacji: 1.10.2020 r. – 31.10.2022 r.

CELE

  • Zwiększyć ilość i jakość wzajemnego wsparcia oraz możliwości pomocy dla kobiet-migrantek.
  • Rozwinąć zdolności praktykantów i stworzyć więcej możliowści dla kobiet-migrantek, długoterminowy projekt PEPA będzie sprzyjał lepszej komunikacji i szerzeniu wiedzy pomiędzy   jednostkami i agencjami pracującymi w tym obszarze.

BEZPOŚREDNIA GRUPA DOCELOWA

  • Kobiety z imigranckich i etnicznych środowisk mniejszościowych
  • Organizacje ds. migrantów i płci / organizacje wolontariackie / statutowe

POŚREDNIA GRUPA DOCELOWA

  • Szkoleniowcy, praktycy, nauczyciele, wolontariusze i pomocnicy
  • Organizacje partnerskie i ich kadra
  • Decydenci i inni interesariusze

W ramach projektu opracujemy praktyczny przewodnik dla praktykantów wspierających kobiety-migrantki, które same będą mogły z niego korzystać oraz zbiór materiałów szkoleniowych umieszczonych na platformie cyfrowej.

Źródło finansowania:

Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+