Znajdź nas

Fundacja Strefa Inspiracji i Rozwoju

Adres
ul. Szkolna 1
99-100 Łęczyca

 

You may like Europe

Czas trwania: 01-05-2018 / 31-08-2018

Partner: Balkanska Agenciya za Ustoychivo Razvitie, Bułgaria

W dobie Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018, grupa młodych Europejczyków postanowiła zademonstrować publicznie walory swoich narodowych smaków kształtowanych przez przemiany historyczne, zwłaszcza w dobie zmieniającej się mozaiki narodów, ażeby wzmocnić swoją europejską przynależność i zacieśnić wspólne więzi. Chcą to uczynić poprzez gwarancję niezmiennie dobrego smaku nie tylko na degustacyjnych stoiskach podczas planowanej biesiady europejskiej, ale też dobrego smaku kształtujących się proeuropejskich postaw.

Młodzież pragnie wzniecić wspólne wartości europejskie – naszą kuchnię, kulturę, folk czy historię na arenie międzynarodowej, oraz pragnie spójności narodów. Uważa, iż czasy, w których żyjemy zmierzają do poczucia zbytniej izolacji społecznej i indywidualizmu. Tracimy tożsamość narodową, przynależność europejską wciąż szukając wspólnych punktów odniesienia. Nie rozumiemy innych kultur, wciąż nie jesteśmy w pełni na T-A-K (nie-Tolerancyjni, nie-Aktywni), ale coraz bardziej Kreatywni. ”Podążajmy więc ścieżką wspólnych wartości i budujmy lepszy świat” – apeluje młodzież.

Cele projektu:

  • rozwijanie kultury uczenia się
  • ochrona dóbr dziedzictwa narodowego wśród obecnych i przyszłych pokoleń
  • zwiększenie świadomości międzykulturowej
  • promowanie własnej przedsiębiorczości i zmysłu inicjatywy wśród środowisk młodzieżowych
  • włączenie w działania grup defaworyzowanych
  • wzmocnienie efektu synergii i spójności narodów UE
  • promowanie zasad tolerancji i poszanowania godności ludzkiej/ odrębności kultur
  • zaktywizowanie społeczeństwa lokalnego

W toku planowanych działań grupa inicjatywna pragnie zorganizować jarmark potraw i produktów regionalnych, biesiadę europejską (w charakterystycznych dla ich krajów strojach folkowych), paradę kucharzy (demonstracja potraw z efektami specjalnymi w miejskiej przestrzeni) oraz otwarte konkursy kulinarne z zaangażowaniem lokalnej społeczności. Efektem współpracy międzynarodowej grupy będzie e-przewodnik kulinarny podkreślający walory smakowe krajów pochodzenia uczestników projektu na tle przemian historycznych, oraz w wersji dedykowanej osobom z dysfunkcją wzroku

Rezultaty

videotutoriale kulinarne, e-przewodnik kulinarny, audiobook, DVD (making-off) z warsztatów; wzmocnienie i ukształtowanie aktywnych postaw obywatelskich, wzrost kompetencji lingwistycznych, uwrażliwienie społeczne, zwiększenie synergii narodów, wzrost świadomości międzykulturowej i znaczenia ochrony dóbr narodowych dla zachowania własnej tożsamości narodowej dla przyszłych generacji.

Projekt jest współfinansowany ze środków program Unii Europejskiej Erasmus+.