Znajdź nas

Fundacja Strefa Inspiracji i Rozwoju

Adres
ul. Szkolna 1
99-100 Łęczyca

 

The Atlas of European Values

Czas trwania: 01-09-2018 / 31-01-2019

Partnerzy:

 • Asociacion Egeria Desarrollo Social Hiszpania
 • Eurocircle rhone alpes Francja

Projekt pn. „Atlas europejskich wartości” nie tylko nadaje tytułowy wymiar tej idei, ale także stanie się swoistym przesłaniem dla Europejczyka w formie papierowej oraz elektronicznej publikacji “Jedność w różnorodności” stworzonej przez pomysłodawców projektu, podzielonej na 7 rozdziałów tematycznych: Europa, rodzina, praca, polityka, społeczeństwo, religia i samopoczucie (podsumowanie debat).

Cele projektu:

 • nagłośnienie globalnego problemu terroryzmu i radykalizmu w środowiskach młodzieżowych
 • zwiększenie świadomości międzykulturowej i międzyreligijnej
 • wyrażanie siebie i własnej przedsiębiorczości poprzez cykl aktywnych debat
 • podniesienie zmysłu inicjatywy wśród środowisk młodzieżowych
 • włączenie w działania grup defaworyzowanych
 • wzmocnienie poczucia przynależności do UE
 • wzmocnienie synergii i koherencji narodów, w tym nierozerwalności trwałych wartości europejskich
 • poszerzanie horyzontów młodzieży poprzez edukację pozaformalną w przekroju
 • interdyscyplinarnym (historia, polityka, ekonomia, prawo, etyka, religia, podstawy przedsiębiorczości, statystyka, socjologia, wiedza o społeczeństwie (WOS), wiedza o kulturze (WOK))

Rezultaty

(e-)publikacja „Jedność w różnorodności”, niezbędnik debatanta; ukształtowanie postaw tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka, wzrost świadomości obywatelstwa europejskiego i szerzenia demokracji, liberalności religijnej, praw człowieka, utożsamianie się z problemami społecznymi Europy – terroryzm, radykalizm, ekstremizm, wzmocnienie solidarności, tożsamości i przynależności europejskiej, wzrost świadomości międzykulturowej, przełamanie nieśmiałości i własnych ograniczeń poprzez zwiększony zmysł inicjatywy i przedsiębiorczości oraz wzrost umiejętności autoprezentacji.