Znajdź nas

Fundacja Strefa Inspiracji i Rozwoju

Adres
ul. Szkolna 1
99-100 Łęczyca

 

Program wspiera współpracę kulturalną, wymiany naukowe i badania, edukację, wymiany młodzieżowe i współpracę transgraniczną.


Celem Funduszu jest wspieranie współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej: Czech, Węgier, Polski i Słowacji oraz Ukrainy. Ponadto istotna jest integracja państw z Unią Europejską. W projektach szczególną wartość stanowią: innowacyjność, wymiar regionalny, młodzież, zrównoważony rozwój.

Obszary wsparcia

  1. Kultura i wspólna tożsamość
  2. Edukacja i budowanie potencjału
  3. Środowisko
  4. Wartości demokratyczne, media
  5. Polityka publiczna i partnerstwa instytucjonalne
  6. Wymiany naukowe i współpraca badawcza
  7. Rozwój lokalny, przedsiębiorczość, turystyka
  8. Rozwój społeczny