Znajdź nas

Fundacja Strefa Inspiracji i Rozwoju

Adres
ul. Szkolna 1
99-100 Łęczyca

 

Circulation of rights, a variety of possibilities

Czas trwania: 01-05-2019 / 30-09-2019

Partner: MyArtist Koin.S.Ep. Grecja

Cele projektu:

  • podjęcie problematyki społecznie istotnej – prawa człowieka
  • promowanie praw zwierząt (w wymiarze edukacyjnym oraz społecznym)
  • propagowanie postaw tolerancji i godności człowieka
  • zwiększenie świadomości międzykulturowej
  • stymulowanie kreatywności i zmysłu inicjatywy wśród młodych ludzi
  • wzmocnienie spójności Europy w kontekście wspólnego dobra/ celu
  • rozwój pasji i zainteresowań w kontekście wyboru przyszłej ścieżki zawodowej
  • promowanie odpowiedzialności obywatelskiej w celu zwalczania dyskryminacji

Projekt ukazuje w innym zwierciadle, za pośrednictwem nietuzinkowej formy wyrazu, prawa zwierząt (sztuka podkreśli brak partycypacji zwierząt w tym wyczerpującym wydarzeniu), prawa człowieka, czy poprzez klaunadę będzie niósł przesłanie przeciw mowie nienawiści, dyskryminacji, czy ksenofobii, tym samym podnosząc tematykę tolerancji i szacunku wobec drugiego człowieka. Kuglarze, akrobaci, czy klauni to osoby, które poprzez swój artyzm ironicznie ukazują problemy społeczne, a odbiorca ma za zadanie odczytać przesłanie. Sztuka cyrkowa dla inicjatorów jest wielką pasją, młodzi ludzie pragną pokazać, że każda pasja, talent i determinacja mogą sprawić, iż w przyszłości każdy z nas może wykonywać wymarzony zawód, wykazując niezłomność w dążeniu do osiągnięcia celu zawodowego.

Rezultaty

wzrost świadomości międzykulturowej, przełamanie bariery komunikacyjnej, wzmocnienie postawy tolerancji poszanowania godności człowieka; poszerzenie światopoglądu na obronę praw zwierząt; zrozumienie znaczenia samorozwoju i samospełnienia jako wymarzonej ścieżki rozwoju zawodowego.