Znajdź nas

Fundacja Strefa Inspiracji i Rozwoju

Adres
ul. Szkolna 1
99-100 Łęczyca

 

A Scrap of My World

Czas trwania: 01-05-2020 / 31-08-2020

Partnerzy:

  • COLORIZE / Radošā apvienība, Łotwa
  • 4YOUTH, Grecja

”Skrawek mojego świata” zakłada uczestnictwo łącznie 30 osób z Polski, Grecji i Łotwy: 15 wolontariuszy (18-30) i 15 os. niepełnosprawnych, w tym os. z przeszkodami zdrowotnymi (15-22). Z każdej organizacji weźmie udział 10 osób (5 os. o mniejszych szansach/ specjalnych potrzebach oraz 5 wolontariuszy).

Cele

  • rozwijanie kultury uczenia się
  • rozwijanie pasji i zainteresowań uczestników
  • promocja intensywnego dialogu międzynarodowego
  • wzrost świadomości międzykulturowej
  • wzmocnienie takich wartości jak: solidarność, spójność europejska
  • ochrona praw i wolności człowieka
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
  • promocja integracji europejskiej

Projekt pomoże przełamać wspomniane bariery poprzez różnorodność działań i jego nietuzinkowy charakter, młodzież bowiem będzie uczestniczyła w stymulujących i kreatywnych warsztatach artystycznych polegających na tworzeniu pamiątkowych albumów przedstawiających ich świat, wyobrażenia, marzenia w formie scrapbookingu oraz ręcznie robionych ozdób metodą quillingu. Finalna wystawa prac autorstwa młodych uczestników, stanie się galerią inspiracji dla wszystkich gości mogących poznać osobiście młodych twórców. Wolontariusze stworzą dodatkowo mini e-platformę z galerią prac podopiecznych, by poszerzyć grupę odbiorców na arenie międzynarodowej.

Rezultaty:

wystawa prac młodych niepełnosprawnych (scrapalbumy, ozdoby i wyroby biżuteryjne met. quillingu);  wzrost umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, ukształtowania bądź wzmocnienie postaw tolerancji, poszanowania godności i praw człowieka, uspołecznienie wewnętrzne i zewnętrzne, wzrost umiejętności prowadzenia otwartego dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, przełamanie wewnętrznych barier podnoszących samoocenę, rozwinięcie zmysłu przedsiębiorczości i inicjatywy, wzmocnienie internacjonalnej spójności europejskiej, zwiększona synergia pomiędzy krajami partnerskimi wspierającymi działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Źródło finansowania:

Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+