Znajdź nas

Fundacja Strefa Inspiracji i Rozwoju

Adres
ul. Szkolna 1
99-100 Łęczyca

 

Czas trwania: 1.07.2023 – 31.10.2024

Grupa docelowa: Projekt adresowany jest do 25 młodych ludzi w wieku 18-19 lat, podzielonych na 5 grup.

W 2020 roku Fundacja zapoczątkowała cykliczne spotkania online z młodzieżą pod nazwą ”Active Youth”. Podczas spotkań młodzież INSPIRUJE siebie nawzajem i ROZWIJA, wcielając w życie swoje oddolne inicjatywy z pomocą naszej organizacji. Jedno z takich spotkań pn. “Active Youth for Green Planet” miało miejsce 10 października 2022 roku w SAN w Łodzi. Oprócz ćwiczeń motywacyjnych, integrujących, zgromadzona młodzież z Polski, deliberowała na temat aktywnych sposobów ratowania naszej planety.


Główne tematy podjęte przez młodzież:

 • jakość wody pitnej, stacje uzdatniania wody, możliwość schłodzenia się w upały
 • promowanie pochodzących z własnej produkcji produktów ekologicznych
 • farmy wiatrowe i inne sposoby na energooszczędność
 • skutki zmian klimatycznych
 • wylesianie i zazielenianie terenów
 • transport przyjazny środowisku

Projekt “Wody nieznane” jest inicjatywą skupiającą się na propagowaniu postaw proekologicznych oraz zwiększaniu świadomości ekologicznej wśród młodzieży, zwłaszcza tych o mniejszych szansach. Działanie zakłada podróże młodych ludzi po Europie, aby poprzez bezpośrednie doświadczenia edukacyjne, kulturalne i społeczne promować zrównoważony rozwój, integrację oraz wartości europejskie.

Zdefiniowane przez młodzież cele projektu “Wody nieznane”:

 • poszerzanie wiedzy ekologicznej w każdym poruszonym aspekcie
 • odkrywanie własnych pasji i zainteresowań
 • samopoznanie, samorealizacja
 • wzrost świadomości międzykulturowej
 • uwrażliwienie obywateli Europy na skutki ocieplania klimatu

Projekt ma być jedynie początkiem szerszej zmiany. Celem projektu jest, zgodnie z zainteresowaniami młodzieży podróży – zarażenie tą ideą także innych osób, które do tej pory nie interesowały się tą tematyką

Rezultaty projektu (twarde):

 • 25 nagrań/dokumentacji cyfrowej wykonanego zadania (każda z 5 grup wykona 5 mikrozadań),
 • 5 raportów specjalnych dotyczących danego problemu/rozwiązań ekologicznych w regionie,
 • 5 materiałów making-of z podróży,
 • 25 certyfikatów Youthpass,
 • 25 certyfikatów wewnętrznych.

Pozostałe rezultaty (miękkie):

 • poszerzanie wiedzy ekologicznej w każdym poruszonym aspekcie,
 • odkrywanie własnych pasji i zainteresowań,
 • samopoznanie, samorealizacja,
 • uwrażliwienie obywateli Europy na skutki ocieplania klimatu,
 • wzmocnienie postaw tolerancji wobec odmienności i szacunku dla osób o mniejszych szansach,
 • bardziej aktywna partycypacja w życiu społecznym i obywatelskim młodych ludzi,
 • otwartość na wiedzę i gotowość do jej poszerzania oraz rozwoju umiejętności i kompetencji,
 • odważne zabieranie głosu w sprawach istotnych dla młodych ludzi,
 • przełamanie barier oraz własnych ograniczeń komunikacyjnych i społecznych,
 • otwartość i gotowość na wymianę sugestii, spostrzeżeń, pomysłów i czerpanie z wiedzy innych.

Źródło finansowania:

Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+