Znajdź nas

Fundacja Strefa Inspiracji i Rozwoju

Adres
ul. Szkolna 1
99-100 Łęczyca

 

Okres realizacji: 01.06.2020 r. – 18.10.2020 r.

Partner:

Civic organization “Development and Initiative”

Cele:

Cel Główny:

 • promowanie postawy otwartości i zrozumienia w dialogu międzykulturowym poprzez rozszerzenie dostępu do kultury dla os. głuchych.

Cele szczegółowe:

 • ochrona godności praw człowieka
 • włączenie społeczne osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie dyskryminacji
 • ukształtowanie postaw proeuropejskich: solidarności, demokracja, tolerancja, poszanowanie słabszej jednostki
 • wzmocnienie przynależności europejskiej
 • integracja europejska (osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi)
 • wzrost świadomości międzykulturowej (z naciskiem na kulturę języka migowego)
 • zwiększenie dostępności do kultury dla osób głuchych

Działania:

W projekcie wezmą udział 32 młode osoby w wieku 17-25 lat z Polski i Ukrainy (16 uczestników z każdego kraju) oraz 2 liderów, czyli 34 osoby pragnące promować postawy otwartości i zrozumienia w dialogu międzykulturowym poprzez rozszerzenie dostępu do kultury dla os. głuchych.

Działania projektu obejmują 10 dniową wymianę młodzieży (forma online) składającą się z przygotowania językowo-kulturowego oraz warsztatów Teatr Głuchych. Młodzi ludzie będą tworzyć scenariusz, budować scenografię z materiałów recyklingowych, tworzyć wizualny zapis improwizacji, aby na końcu zaprezentować efekt swojej pracy.

Rezultaty:

 • Finałowe przedstawienie teatralne dla społeczności lokalnej
 • Film z przedstawienia teatralnego ’Usłysz mój głos!’
 • Nabycie przez uczestników kompetencji aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, rozwój pasji, integracja międzynarodowa młodzieży i organizacji partnerskich, wzrost wiedzy kulturowej krajów sąsiedzkich, zwiększenie umiejętności językowych oraz komunikacyjnych, wzrost empatii, świadomości i horyzontów myślowych w zakresie ochrony praw człowieka, szerzenie zasad tolerancji, poszanowania drugiego człowieka, wzmocnienie idei integracji społecznej, zapobieganie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu poprzez włączenie w działania projektowe osób niepełnosprawnych (z dysfunkcją słuchu), kształtowanie postaw proekologicznych, rozwój pasji, umiejętności, samorealizacja.

*Projekt został sfinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji MEiN.