Znajdź nas

Fundacja Strefa Inspiracji i Rozwoju

Adres
ul. Szkolna 1
99-100 Łęczyca

 

Fundacja jest organizacją prowadzącą działalność oświatowo-kulturalną od stycznia 2018 roku.

Główne cele organizacji:

  • kształtowanie postaw obywatelskich,
  • popularyzowanie idei integracji europejskiej,
  • wdrażanie zasad demokracji,
  • przeciwdziałanie postawom zmierzającym do terroryzmu, radykalizmu i ekstremizmu,
  • reintegracja zawodowa i społeczna grup wykluczonych (w tym osób z mniejszymi szansami, młodzież NEET, osób niepełnosprawnych, imigrantów, uchodźców, etc.)
  • propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii we wszystkich podejmowanych inicjatywach,
  • włączenie społeczne,
  • wspieranie rozwoju edukacji pozaformalnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych.