Znajdź nas

Fundacja Strefa Inspiracji i Rozwoju

Adres
ul. Szkolna 1
99-100 Łęczyca

 

Fundacja Strefa Inspiracji i Rozwoju realizuje projekt „ECO Superhero”.

Okres realizacji: 1.06.2020 – 31.03.2021

Partnerzy:

 1. Empirical School – Czechy,
 2. Green Belt Environmental Association – Węgry,
 3. Stowarzyszenie SYTEV (Słowacka Młodzież na rzecz Podróżowania, Edukacji i Wolontariatu) – Słowacja;

Działania

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

 • stworzenie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli przedszkolnych i wychowawców wczesnoszkolnych z praktycznymi ćwiczeniami ekologicznymi dla dzieci zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, w tym prostej metodologii i przykładowych scenariuszy lekcji,
 • stworzenie 5 komiksów poświęconych:
 1. gospodarce odpadami i segregacji,
 2. zapobieganiu głodowi i odpowiedzialnej konsumpcji,
 3. czystej energii,
 4. ochronie przyrody,
 5. globalnej zmianie klimatu i życiu pod wodą.

Komiksy będą zawierały te same trzy pozytywne postaci, z którymi dzieci będą mogły się identyfikować,

 • przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli i wychowawców wczesnoszkolnych zawierającego wytyczne/rozwiązania/propozycje oparte na komiksie, które można włączyć do programu nauczania w przedszkolach,
 • stworzenie e-komiksu – komiks w wersji elektronicznej, szeroko dostępny online, zawierający tłumaczenie na poszczególne języki partnerów,
 • przygotowanie audiodeskrypcji – komiks dedykowany dzieciom niewidomym i niedowidzącym w celu podniesienia ich świadomości ekologicznej i wiedzy.

Grupy docelowe:

 • nauczyciele, wysoce zmotywowani i zainteresowani edukacją ekologiczną, 50 z każdego kraju V4,
 • przedszkolaki w wieku 3-6 lat, 400 z każdego kraju V4,
 • przedszkola zainteresowane ekologią, 10 z każdego kraju V4.

Strona projektu: https://www.facebook.com/superhero.eco

Źródło finansowania: Projekt „ECO Superhero” jest współfinansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego www.visegradfund.org