Znajdź nas

Fundacja Strefa Inspiracji i Rozwoju

Adres
ul. Szkolna 1
99-100 Łęczyca

 

Prezentujemy film promujący projekt „Videoteatr ‘Legendarnym szlakiem’”, w którym wzięło udział 30 młodych osób z Polski i Ukrainy. Wymiana młodzieżowa odbyła się w dniach 12-21 września 2022 roku w Łodzi.

We present a promotional video of the „Video theatre ’On a legendary track’” project, which was attended by 30 young people from Poland and Ukraine. The youth exchange took place on September 12-21, 2022 in Łódź.

for English see below

Inicjatywa młodzieżowa „Videoteatr ‘Legendarnym szlakiem’” została zrealizowana przez 30-osobową polsko-ukraińską grupę młodych ludzi gotowych krzewić skarbnicę pamięci narodowej w postaci legend i tradycji kulturowych.

W toku warsztatów młodzież poznała dogłębniej swoją kulturę, język i tradycje, wypracowała wspólny scenariusz przedstawienia teatralnego wzbogaconego przez warstwę wizualną w postaci ruchomych obrazów na dużym ekranie w tle, tworząc unikatową i nierozpowszechnioną formę artystycznego wyrazu, jakim jest VIDEOTEATR.

ORGANIZACJE PARTNERSKIE:

  • Fundacja Strefa Inspiracji i Rozwoju, Polska
  • Civic organization “Active Youth Community”, Ukraina

Projekt “Videoteatr ‘Legendarnym szlakiem’” jest finansowany przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji i Nauki.


The youth initiative „Video theatre ’On a legendary track’” was implemented by a 30-person Polish-Ukrainian group of young people ready to spread the treasure of national memory in the form of legends and cultural traditions passed on orally.

During the workshops young people learned more about their cultures, languages and traditions, developed a common screenplay for a theatrical performance along with the visual layer, that was moving images on a large screen in the background, thus creating a unique and not widely spread form of artistic expression, which is VIDEOTHEATRE.

PARTNER ORGANIZATIONS:

  • Foundation Zone of Inspiration and Development, Poland
  • Civic organization “Active Youth Community”, Ukraine

The “Video theatre ’On a legendary track’” project is financed by The Polish-Ukrainian Council of Youth Exchange from a grant from the Ministry of Education and Science.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.