Znajdź nas

Fundacja Strefa Inspiracji i Rozwoju

Adres
ul. Szkolna 1
99-100 Łęczyca

 

W dniach od 18 do 30 lipca gościmy w Łodzi przedstawicieli organizacji z 3 krajów europejskich:

 • MyArtist Koin.S.Ep., Grecja
 • EFTOPIA LTD, Cypr
 • COLORIZE, Łotwa

Młodzież uczestnicząca w projekcie to łącznie 32 uzdolnione artystycznie osoby.

Celem naszego działania jest:

 • podniesienie świadomości kulturowej w zakresie sztuki cyfrowej obywateli Europy
 • podniesienie świadomości międzykulturowej poprzez integrację europejską
 • szerzenie zasad tolerancji oraz szacunku wobec każdego człowieka, w tym osób niepełnosprawnych
 • zacieśnienie spójności europejskiej
 • wymiana wiedzy, doświadczeń i umiejętności wśród uczestników projektu
 • promowanie włączenia społecznego w obszarze szeroko pojętej sztuki poprzez partycypację w przedsięwzięciu młodzieży o specjalnych potrzebach

Wspólna wymiana młodzieży ma służyć zobrazowaniu perspektywy przyszłości okiem młodego artysty w każdym aspekcie naszego życia – społecznym i zawodowym, ekologicznym, czy relacji międzyludzkich w postaci cyfrowych obrazów oraz murali w przestrzeni miejskiej.

W ramach naszego działania powstaną:

 • 32 obrazy cyfrowe
 • 3 murale w przestrzeni publicznej (każdy w innej kategorii tematycznej)
 • co najmniej 1 obiekt w przestrzeni miejskiej podlegający transformacji na potrzeby przykładu marketingu ambientowego
 • E-wystawa

Źródło finansowania:

Współfinansowano ze środków Unii Europejskiej.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.