Znajdź nas

Fundacja Strefa Inspiracji i Rozwoju

Adres
ul. Szkolna 1
99-100 Łęczyca

 

Zapraszamy do obejrzenia finalnego przedstawienia w ramach projektu “Usłysz mój głos”.

W projekcie wzięło udział 32 młodych ludzi w wieku 17-25 lat z Polski i Ukrainy oraz 2 liderów.

Internetowa wymiana młodzieży w ramach projektu „Hear My Voice!” realizowano w dniach 9-18 września 2020 r.

Działania projektu obejmowały 10-dniową wymianę młodzieży (formularz online) obejmującą przygotowanie językowe i kulturowe oraz warsztaty Teatru Głuchoniemych. Młodzi ludzie pracowali razem, aby ostatecznie zaprezentować efekt swojej pracy.

Projekt miał na celu: promowanie postawy otwartości i zrozumienia w dialogu międzykulturowym poprzez poszerzanie dostępu do kultury dla osób niesłyszących

Projekt pt. „Usłysz mój głos” realizowany przez został sfinansowany przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji Narodowej.

Partner:

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Kategorie: PURWM